Budowanie na trudnych terenach

dom

Budowanie domu na danym terenie może być uwarunkowane bardzo różnymi wytycznymi koniecznymi do spełnienia. W niektórych miejscach mamy do czynienia z prostymi zasadami, mamy do czynienia ze zwykłymi warunkami do spełnienia, ale z drugiej strony musimy również wskazać na to, że w niektórych miejscach mamy do czynienia ze specjalnymi warunkami koniecznymi do spełnienia.

Budowa na Śląsku

Mowa jest między innymi o terenach, na których występują szkody górnicze. Mowa oczywiście w głównej mierze o Górnym Śląsku, aczkolwiek nie tylko. Budowanie domów w tym miejscu wymaga zachowania bardzo szczególnych warunków. Przede wszystkim przed przystąpieniem do budowy, musimy zasięgnąć opinii na dany temat, na temat danego terenu. Nie w każdym bowiem miejscu położonym tam, gdzie mamy do czynienia z funkcjonowaniem kopalni, mamy do czynienia również ze szkodami górniczymi, z ryzykiem powstawania pęknięć, osunięć oraz innych uszkodzeń budynku. Na takim terenie budowanie domów wymaga zazwyczaj zastosowania dodatkowego zbrojenia, aczkolwiek nawet to nie gwarantuje nam, że nie dojdzie do jakichś uszkodzeń.

Szkody górnicze

Będziemy chcieli wskazywać nie tylko na owe szkody górnicze, ale jednocześnie też nie możemy nie wskazać na coś innego, nie możemy nie wskazać na taki element, jakim są tereny powodziowe, na tereny zalewowe. Przed powodzią domu nie zabezpieczymy, ale jeśli mowa jest o terenie, na którym już mieliśmy do czynienia z powodziami, na terenie, na którym mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych, to na pewno budowanie tam domu wymaga zastosowania technik osuszania, wymaga zastosowania specjalnych wzmocnień izolacji fundamentów. Oczywiście my sami nie musimy być w posiadaniu całej tej wiedzy, ale to urzędnicy, osoby odpowiedzialne powinny nam wskazać wszelkie konieczne do spełnienia warunki, dzięki którym budowany przez nas dom będzie po prostu bezpieczny, będziemy mogli mówić o jego trwałości, będziemy mogli mówić o braku uszkodzeń nawet w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia.

Dodaj komentarz