Czym jest ADR? Jak składować i transportować towary niebezpieczne?

budowa

Przechowywanie i transportowanie materiałów niebezpiecznych regulowane jest międzynarodową konwencją z 30 września 1957 r., obowiązującą w 50 państwach na całym świecie, w tym również w Polsce. Umowa ta jednak nie zawiera zapisów dotyczących transportu wewnętrznego, co dla wielu przedsiębiorców stanowi poważny problem. ADR to skrót funkcjonujący, jako określenie specyfikacji towarów materiałów niebezpiecznych.  Potocznie określa się tak także towary niebezpieczne, czyli materiały i przedmioty wybuchowe, gazy i materiały ciekłe zapalne.

Transport wewnętrzny ADR

Przedsiębiorcy, którzy magazynują, a co za tym idzie również transportują po magazynie, materiały niebezpieczne, powinni dostosować się do podstawy prawnej, którą jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wedle tego rozporządzenia w czasie transportu materiałów niebezpiecznych należy zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Z tego powodu do transportu wewnętrznego ADR-ów z powodzeniem można wykorzystywać używane wózki widłowe, z tym że powinny być one elektryczne, gdyż eliminują one ryzyko wybuchu lub samozapłonu, który w przypadku materiałów niebezpiecznych może stanowić zagrożenie dla życia pracowników.

Składowanie materiałów niebezpiecznych

Przedsiębiorcy, którzy chcą składować materiały niebezpieczne muszą spełnić szereg wymogów. Mowa tu głównie o:

  • znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyposażenie magazynu w zgodny z przepisami system ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzaniu systematycznych kontroli systemów i używanego sprzętu,
  • odpowiednim oznakowaniu materiałów niebezpiecznych,
  • organizowaniu szkoleń na temat bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Oprócz tego przedsiębiorstwo, które magazynuje materiały niebezpieczne musi postarać się o uzyskanie statusu ZZR (zakładu zwiększonego ryzyka). Decyzję o nadaniu takiego statusu podejmują jednostki straży pożarnej i jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dodaj komentarz