Dobra rewitalizacja, czyli jaka? Przywracamy zieleń mieszkańcom

Tereny zielone w miastach często są traktowane po macoszemu. Gęsta zabudowa, wszechogarniający beton, nieco zapomniane skwery i parki wymagające odświeżenia. Część terenów zielonych poddawana jest procesom rewitalizacji i przywracania mieszkańcom. Na czym polega skuteczna odnowa, jakie funkcje spełnia i kto powinien wykonać projekt rewitalizacji?

Czym właściwie jest rewitalizacja?

Proces rewitalizacji terenów zielonych to działania, które mają na celu przywrócenie utraconych walorów i funkcji tych miejsc w wyniku degradacji czy innych zaniedbań. To przywrócenie parków, skwerów czy miejskich lasków do życia, ponowne oddanie użytkownikom, ale również zaadaptowanie do aktualnych warunków. Zmienione, odświeżone przestrzenie odzyskują dawny blask i pozwalają na nowo cieszyć się miejską zielenią i małą architekturą. Główną rolę w rozpoczęciu procesów rewitalizacyjnych w Polsce pełnią gminy – tam powstają uchwały i organizowane są przetargi na tego typu działalność.

Projekt rewitalizacji w zgodzie z tożsamością miejsca

Kompleksowe rewitalizacje terenów zielonych, żeby były udane, powinny kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju – dysponujemy dobrami, które mają służyć przyszłym pokoleniom. Równie ważne jest zachowanie tradycji danego miejsca. W przypadku zabytkowego parku może to oznaczać odtworzenie dawnych ścieżek i obiektów oraz wyeksponowaniu walorów kulturowych i edukacyjnych.

Dobre procesy rewitalizacyjne we współczesnych miastach przywracają życie miejscom zapomnianym z poszanowaniem tradycji i historii obszaru oraz w myśl potrzeb współczesnych i przyszłych użytkowników.

Co zawiera kompleksowy projekt i kto może go wykonać? Pracownia Architektury Krajobrazu I Kropka

Wybór pracowni, która zajmie się projektem oraz zrealizuje niezbędne prace to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Doświadczeni architekci stworzą projekt rewitalizacji, który uwzględni inwentaryzację terenu, analizę dendrologiczną i wiekową drzewostanu oraz ocenę stopnia zachowania układu historycznego i obiektów zabytkowych.

Pracownia I Kropka zajmuje się kompleksowym opracowaniem zabytkowych założeń zieleni – parków, ogrodów i skwerów. Oferta obejmuje szeroki zakres usług, począwszy od wspomnianej inwentaryzacji i analizy, aż po szczegółowe opracowania projektowe. Profesjonalne doradztwo i zaangażowanie w pracę pozwalają na tworzenie projektów rewitalizacji, rewaloryzacji i rekonstrukcji terenów zieleni, również tych historycznych, objętych nadzorem konserwatorskim.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje dokumentację wymaganą przez urząd ochrony zabytków, włączając w to działania konsultacyjne i uzgodnienia formalne takie jak pozwolenia konserwatorskie i budowlane — niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi realizacjami pracowni i odwiedzenia witryny internetowej ikropka.eu.

Dodaj komentarz