FMEA – optymalizacja produktów, procesów i zarządzanie ryzykiem

biznes

Zarządzanie ryzykiem to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Im wcześniej wykryje się ewentualne błędy i wady, tym szybciej można zareagować, a co za tym idzie, zminimalizować koszty naprawy usterek. Dlatego w wielu firmach stosuje się analizę rodzajów i skutków możliwych błędów już na etapie projektowania. Czym dokładniej jest FMEA?

FMEA, czyli Failure Mode and Effects Analysis, jest metodą analizy przyczyn i skutków wad produkcyjnych, opracowaną już w latach 50-tych XX wieku w USA. Początkowo była stosowana jako metoda wojskowa, jednak z uwagi na wysoką skuteczność zdecydowano o jej odtajnieniu, co sprawiło, że FMEA została spopularyzowana zarówno w Stanach, jak i w Europie Zachodniej.

Na czym polega metoda FMEA?

FMEA to jedna z metod zbieżnych z zasadą ciągłego doskonalenia się organizacji. Jej celem jest optymalizacja procesów – tak, aby produkty osiągały coraz wyższą jakość, a ewentualne nieprawidłowości były eliminowane już na etapie deski kreślarskiej.

Wyrób jest poddawany kolejnym analizom już od etapu projektu, a ich wyniki przekładają się na zakres i charakter wdrażanych usprawnień. To pozwala efektywnie wyeliminować źródła wszystkich wad – zarówno całych towarów, jak i ich poszczególnych elementów oraz podzespołów. W rezultacie zarządzanie ryzykiem jest skuteczne i realizowane przy minimalizacji kosztów. Więcej o metodzie FMEA można dowiedzieć się wybierając szkolenia FMEA dostępne na rynku. Są to szkolenia w formule otwartej, a więc stosunkowo niewielkim kosztem można podnieść wiedzę i kwalifikację pracowników dotyczącą analizy FMEA.

Jak można zastosować analizę FMEA?

Zasady, o jakie oparta jest metoda FMEA, są na tyle skuteczne i uniwersalne, że można je stosować w wielu branżach. Sprawdzą się np. w zakładach produkujących armaturę sanitarną, towary przemysłowe, a także sprzęt elektroniczny, włączając w to ten z branży IT.

Co ważne, FMEA można stosować w celu optymalizacji procesu, jak i optymalizacji produktu, jak i z myślą o zarządzaniu ryzykiem. Również sam zakres analizy można dostosować do specyfiki celu jej prowadzenia – wykonywane są analiza ilościowa oraz analiza jakościowa, których metodologia jest adekwatna do charakteru branży.

Regularne doskonalenie szybko przynosi rezultaty, co przekłada się na wyższe wyniki finansowe firmy i jej coraz lepszą renomę.

Dodaj komentarz