Jak ograniczyć ryzyko biznesowe?

biznes

Prowadzenie biznesu zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność działania firmy konieczne jest wdrożenie dobrych systemów zarządzania.

Certyfikacja dotycząca jakości to oczywiście podstawa. Warto wprowadzić także inne normy, które razem mogą funkcjonować jako Zintegrowany System Zarządzania. Taki kompleksowy system ułatwia wdrożenie wielu norm jednocześnie, a także utrzymanie ich i audytowanie. Poniżej opisuję kilka norm ISO, których wdrożenie ograniczy ryzyko biznesowe.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

W dzisiejszych czasach informacje stanowią często najważniejsze zasoby w firmie. Ochrona danych jest bardzo szerokim zagadnieniem ponieważ obejmuje zarówno dokumenty papierowe, jak i pliki cyfrowe. Certyfikacja ISO 27001 zapewnia skuteczną kontrolę nad dostępem do informacji tylko osób uprawnionych. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pozwala na redukcję ryzyka utraty, uszkodzenia lub wycieku danych.

Ograniczenie korupcji

Norma ISO 37001 to rozwiązanie skierowane na zminimalizowanie ryzyka korupcji w organizacji. Jej zasady pozwalają na szybką identyfikację ryzykownych sytuacji. Poprzez opracowanie odpowiednich procedur możliwe jest wdrożenie działań antykorupcyjnych. Wdrożenie normy sprzyja spadkowi zagrożenia nieuczciwych zachowań, szybkie ich wykrywanie i odpowiednie zarządzanie wszelkimi przejawami korupcji.

Ciągłość działania

Kolejnym obszarem, który warto poddać certyfikacji jest zarządzanie ciągłością działania. Dzięki normie ISO 22310 w organizacji opracowane są różne scenariusze działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Odpowiednie przygotowanie i efektywny system reagowania pozwala na ograniczenie negatywnych skutków sytuacji destabilizujących działanie przedsiębiorstwa. Dzięki wdrożeniu tej normy minimalizujemy ryzyko zaburzenia stabilności, przerwania łańcucha dostaw lub spadku poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz