Jakie zasady i normy muszą być przestrzegane w transporcie chłodniczym żywności

tir

Transport szybko psujących się oraz mrożonych artykułów spożywczych wymaga bezwzględnego stosowania określonych reguł. Przewóz w wyspecjalizowanych pojazdach ma zagwarantować utrzymanie właściwej temperatury, której wahania są niedopuszczalne. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług oraz w trosce o zdrowie przyszłych konsumentów, firma transportowa jest zobowiązana do przestrzegania przepisów prawnych i dbałości o zachowanie norm, narzucanych przez owe ustawy.

Transport produktów spożywczych – przepisy prawne

Transport chłodniczy międzynarodowy oraz krajowy regulują przepisy. Pierwszym istotnym aktem prawnym jest Ustawa o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001 r. ściśle określająca zasady zarówno krajowego, jak i międzynarodowego transportu drogowego. Kolejny akt regulujący transport świeżych produktów to Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dn. 11 maja 2001 r. wraz z jej późniejszymi zmianami. Wśród rozporządzeń warto zwrócić uwagę na wydane w grudniu 2002 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak międzynarodowa Konwencja ATP obowiązująca już jod 1976 r. Została stworzona przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i dotyczy transportu produktów spożywczych szybko psujących się oraz określa wymogi odnośnie pojazdów i warunków, jakie powinien spełniać transport chłodniami. Podpisały ją prawie wszystkie państwa Europy i wiele krajów spoza kontynentu. Tak więc można uznać, że Umowa ATP reguluje transport chłodniczy krajowy i transport chłodniczy na terenie Europy.

Transport chłodniczy – podstawowe wymogi

  • Wszystkie pojazdy wykorzystywane do transportu żywności musi zatwierdzić Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Jeżeli zaś firma transportowa zamierza przewozić mięso, albo produkty pochodzenia zwierzęcego, pojazd należy zgłosić w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym.
  • Kierowca musi posiadać aktualną książeczkę sanepidowską. Kabina kierowcy nie może być połączona z pomieszczeniem
  • Ważny jest transport w kontrolowanej temperaturze. Każdy pojazd z chłodnią musi być więc wyposażony w system monitorujący temperaturę. Produkty spożywcze narażone na rozmrożenie i ponowne zamrożenie są tak samo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, jak artykuły przewożone w niewłaściwej temperaturze. Konwencja ATP precyzuje temperatury, w jakich powinien się odbywać transport żywności mrożonej poszczególnych kategorii.
  • Transport chłodniczy produktów mrożonych wiąże się z posiadaniem pojazdów chłodniczych z izolacją ścian oraz dachu oraz dodatkowym systemem chłodzenia mechanicznego (agregat sprężarkowy), pozwalającym obniżyć temperaturę do -20°C.

Dodaj komentarz