Laserowe cięcie blach

cięcie

Laserowe cięcie blach jest obecnie najefektywniejszą technologią w zakresie przygotowania elementów metalowych do dalszej obróbki. Proces produkcyjne obejmujące takie etapy jak lutowanie, zgrzewanie czy spawanie wymagają właściwego przygotowania elementów i laserowe cięcie blach spełnia wysoko postawione wymagania w zakresie takich parametrów jak powtarzalność elementów, precyzja w zakresie cięcia krawędzi oraz brak zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wspomniane już procesy produkcyjne.

Biorąc pod uwagę możliwości techniczne obecnie dostępnych maszyn, szczególnie wysoką prędkość cięcia oraz brak konieczności dalszych obróbek można uznać, że laserowe cięcie blach jest doskonałą pod względem ekonomiczności i efektywności technologią.

Tajniki technologii

Laserowe cięcie blach to proces polegający na topnieniu lub topnieniu z jednoczesnym odparowaniem warstewki poddawanego obróbce metalu. Narzędziem, który powoduje ten proces jest wiązka laserowego promieniowania. Procesowi cięcia laserem obowiązkowo towarzyszy proces dostarczania gazu, którego zadanie polega na wydmuchaniu ze szczeliny cięcia wszystkich pozostałości w postaci ciekłego metalu. Tak zwane gazy towarzyszące o których obecnie wspominamy to tlen, azot, argon lub powietrze. Opcja obejmująca obecność tlenu, powietrza lub innej mieszanki gazu zawierającej tlen w procesie cięcia laserowego ma tę dodatkową właściwość, że podczas cięcia emitowana jest dodatkowa ilość ciepła (reakcja egzotermiczna) mając pozytywny wpływ na szybkość cięcia.

Dostarczanie energii może przybrać postać dostarczania ciągłego lub impulsowego. To z jaką prędkością odbywać się może cięcie laserem zależy nie tylko od parametrów samej wiązki laserowej, ale również od właściwości poddawanego obróbce metalu. Właściwy dobór mocy wiązki i odpowiedniego gazu pozwala na stosowanie opisywanej metody do takich surowców jak rozmaite rodzaje stali, miedź i jej stopy, aluminium i jego stopy, stopy niklu a także molibden, wolfram, wanad czy tytan albo cyrkon, magnez, cynk, srebro, beryl, chrom, kobalt, mangan czy żelazo. Powyższe wyliczenie nie obejmuje wszystkich możliwych rodzajów metali, które można poddać obróbce techniką cięcia laserowego.

Tajniki techniki

Uwzględniając dostępne obecnie na rynku maszyny oraz takie parametry jak moc laserowej wiązki zwykło się rozróżniać trzy techniki :

  • cięcie w stanie ciekłym polegające na równoczesnym operowaniu wiązką lasera oraz obecnością obojętnego gazu towarzyszącego
  • cięcie z odparowaniem
  • cięcie reaktywne

Maszyny i ich zalety

Teoria teorią, ale wiele zależy od posiadanego parku maszynowego. Nowoczesny sprzęt pozwoli na maksymalizację korzyści płynących z wykorzystania obróbki metodą laserowego cięcia. Technika obróbki polegająca na laserowym cięciu ma bardzo wiele zalet. Pierwszą, szczególnie podkreślaną przez specjalistów jest „czystość” tej metody. Krawędź cięcia jest pozbawiona zanieczyszczeń co pozwala w sposób maksymalnie efektywny poddawać materiał dalszym procesom łączenia takim jak spawanie, zgrzewanie czy lutowanie. Dzięki najwyższej jakości maszyn, które dominują dziś na rynku, proces laserowego cięcia różnego rodzaju blach jest obarczony niewielką ilością ograniczeń – dzięki numerycznym modułom montowanym w maszynach cały proces jest szybki, efektywny i pozwalający na uzyskanie dowolnego kształtu włączając w to opcję cięcia trójwymiarowego. Dodatkowe profity wyboru tej właśnie metody to wspomniane już w tekście otrzymywanie powtarzalnych elementów przy zminimalizowanym ryzyku wystąpienia odkształceń. Polecamy laserowe cięcie blach.

Dodaj komentarz