Oznaczenie zmiany organizacji ruchu na drodze

roboty

Wszelkie prace drogowe powodują pewne utrudnienia. W tym względzie bardzo często elementem koniecznym jest dokonanie określonych zmian w organizacji ruchu. Owe zmiany nie mogą przebiegać w dowolny sposób i tym samym nie można dowolnie tego ruchu na danym odcinku drogi kształtować. Zmiany te powinny być zaprojektowane i zaplanowane. Wszystko powinno odbywać się w oparciu o stosowne przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z roku 2003. Zaprojektowane zmiany powinny zapewniać pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie zmiany w organizacji ruchu powinny być zgłoszone do wydziału ruchu wojewódzkiej komendy Policji jak również do właściwego wydziału GDDKiA.

Oznaczenia poziome oraz pionowe

Mówiąc o konkretnych oznaczeniach, należy je podzielić na te poziome oraz pionowe. Do tych pierwszych należy zaliczyć w głównej mierze linie malowane na kolor żółty. W trakcie remontu danego odcinka drogi wyznaczają one trasę przejazdu pojazdów. Poza tym również w kolorze żółtym mamy tymczasowe przejścia dla pieszych. W odniesieniu do pionowych oznaczeń przy zmianie organizacji ruchu, to możemy tutaj mówić o nieco większej ilości elementów. Do tych popularnych, najczęściej spotykanych zaliczymy:

– znaki drogowe – te informujące o remontach, o zmianie organizacji ruchu, ograniczające dopuszczalną prędkość pojazdów,, informujące o zmianach, o terminach tychże zmian,

– barierki ograniczające miejsce wykonywania prac drogowych,

lampy drogowe w miejscach, w których jest ona wymagana,

Oznaczenia zmian w organizacji ruchu powinny znajdować się nie tylko bezpośrednio w miejscu prowadzenia robót drogowych, ale równocześnie też informacja powinna zostać umieszczona kilkaset metrów czy też kilka kilometrów przed tym miejscem. Dotyczy to w głównej mierze autostrad, dróg ekspresowych czy też dróg krajowych.

Zasady ogólne

Istnieją też pewne zasady ogólne, których należy w tym miejscu przestrzegać. Chodzi mianowicie o ograniczenie prędkości, które na autostradach powinno wynosić 80 km/h, a w przypadku dróg krajowych jest to 60 km./h. Odcinek ograniczenia tej prędkości nie powinien być dłuższy niż 500 metrów, chyba że sytuacja tego wymaga. Poza tym pas szerokości dla ruchu pojazdów w miejscach zmian w organizacji ruchu powinien wynosić co najmniej 3 metry dla ruchu w jedną stronę. Te wszystkie zasady są bardzo istotne i mają na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zarówno wszystkim uczestnikom ruchu jak również i osobom pracującym przy remoncie drogi.

Dodaj komentarz