Rodzaje zapraw murarskich

zaprawa

Wznoszenie budynków to element naszej codzienności. Są różne techniki. Jedną z nich jest wznoszenie budynków murowanych. Cegła, pustak to swoiste klocki. Niemniej ważnym elementem jest zaprawa murarska. Wyróżnić można kilka rodzajów owej zaprawy. Są to:

  • zaprawa cementowa,
  • zaprawa cementowo- wapienna,
  • zaprawa gipsowa,
  • zaprawa gipsowo-wapienna,
  • zaprawa ciepła – lekka, ciepłochronna,

Wszystkie rodzaje zapraw murarskich powinny być starannie przygotowane wedle ściśle określonych zasad.

zaprawa

Zaprawa cementowa, cementowo- wapienna, zaprawa gipsowa

W tej zaprawie cementowej spoiwem jest cement portlandzki lub hutniczy. Stosowana jest do murów narażonych na duże obciążenia lub położonych poniżej poziomu terenu. Ponadto także do tworzenia ścianek działowych. Cechami tej zaprawy jest dobra przyczepność, duża wytrzymałość, słaba urabialność oraz mała nasiąkliwość. Odpowiednią wytrzymałość na ściskanie uzyskuje się po 28 dniach. Przy zaprawie cementowo-wapiennej mamy z kolei dobrą urabialność, również dużą wytrzymałość oraz bardzo dobre warunki dla wiązania i twardnienia. Zaprawa gipsowa i gipsowo-wapienna to podobne cechy. Stosowana jest do murowania ścian z elementów gipsowych.

Zaprawa ciepła

W pewnych sytuacjach koniecznym staje się zwiększenie izolacyjności termicznej ścian. Wówczas potrzeba jest sięgnąć po inny rodzaj zaprawy murarskiej. Najlepsza jest zaprawa murarska ciepła. Może być to ona zwana zaprawą lekką lub ciepłochronną. Do takiej zaprawy dodaje się lekkiego kruszywa. Może to być keramzyt, żużel paleniskowy lub też żużel granulowany. Ważnym parametrem jest uziarnienie kruszywa. Powinno ono wynosić do 4 mm. Taka zaprawa murarska nie nadaje się do każdego muru. Jest ona stosowana w bardzo konkretnych warunkach i przypadkach.

zaprawa

Przygotowanie zaprawy murarskiej

Każda zaprawa murarska powinna być odpowiednio przygotowana. Można to wykonać mechanicznie lub ręcznie. Przygotowanie zaprawy można podzielić na trzy etapy:

  • dozowanie składników
  • mieszanie składników
  • transport zaprawy na miejsce budowy

Dozowanie można przeprowadzić wagowo, objętościowo lub w połączeniu tych dwóch metod. Przy mieszaniu składników wsypuje się najpierw składniki suche, a następnie dolewa wodę. Transport zaprawy można przeprowadzić przy zastosowaniu taczki, japonki, żurawia budowlanego lub specjalnej pompy do podawania zaprawy. Przygotowana ilość zaprawy powinna być zużyta w tym samym dniu. Zaprawa wapienna w ciągu 8 godzin, cementowo-wapienna i gipsowa – 5 godzin, cementowa – 2 godzin, a gipsowo- wapienna – 0,5 godziny.

Dodaj komentarz