Rozdrabniacze do recyklingu tworzyw sztucznych

plastik

Metal-Chem oferuje urządzenia idealne do redukcji tworzyw sztucznych, nadających się do recyklingu. Odpady przemysłowe z tworzyw sztucznych są przetwarzane na dużą skalę. Regranulat jest zwracany do przetwórcy tworzyw sztucznych według rodzaju lub wysyłany do ponownej granulacji. To dobrze, ponieważ nie jest to materiał odpadowy, ale cenna substancja. Aby jeszcze bardziej usprawnić gospodarkę obiegową odpadów z tworzyw sztucznych, konieczna jest na przykład efektywna technologia rozdrabniania i przetwarzania.

Metal-Chem, producent maszyn rozdrabniających, opracowała młyn tnący z rozdrabniaczem, który wytwarza wióry o określonej wielkości. To elastyczne rozwiązanie zostało wypróbowane już w niejednej w firmie – z dużym sukcesem. Szybsza, bardziej elastyczna i wydajna produkcja. Takie są aktualne wymagania w zakresie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Inteligentne koncepcje systemowe mogą znacznie zwiększyć wydajność, na przykład przy podawaniu materiału lub jego rozdrabnianiu.

Dzięki rozdrabniaczowi-granulatorowi (młyny do tworzyw) firma Metal-Chem opracowała nowatorskie rozwiązanie do rozdrabniania wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych, które przekonuje nieskomplikowanym podawaniem materiału, niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce i znacznie krótszym czasem przestoju.

Zasada działania młyna do tworzyw jest zadziwiająco prosta: plastikowe odpady są ładowane do maszyny za pomocą zespołu zasysającego. Materiał wsadowy może być podawany w sposób ciągły lub partiami. Popychacz przesuwa materiał wsadowy w kierunku rozdrabniacza, który zajmuje się wstępnym rozdrobnieniem. Wstępnie rozdrobniony materiał grawitacyjnie spada do strefy granulatora umieszczonego na tym samym wale. Materiał jest następnie rozdrabniany do pożądanego stopnia rozdrobnienia produktu końcowego i pneumatycznie opróżniany.

Oczekiwania w pełni spełnione

Inteligentna konstrukcja gwarantuje znacznie krótsze czasy przestoju, na przykład podczas czyszczenia. Szczególnie fakt, że jednoetapowe rozwiązanie firmy Metal-Chem oznacza, że ręczne sortowanie wstępne odpadów odchodzi w przeszłość, przynosi decydujące korzyści. Personel jest z jednej strony uwolniony od monotonnych i uciążliwych zadań, a z drugiej strony znacznie wzrasta przepustowość. Odzyskanie frakcji o wysokiej czystości wymaga znacznie więcej niż zainstalowanie standardowej jednostki sortującej. Optymalne wyniki wymagają połączonych maszyn, najnowocześniejszych technologii i partnerów o sprawdzonej wiedzy. Ponieważ w przypadku kombinacji rozdrabniacza i granulatora wymagany jest tylko jeden napęd, również efektywność energetyczna stanowi znaczną wartość dodaną w porównaniu z rozwiązaniem dwustopniowym.

Skorzystaj z wiedzy światowego lidera w dziedzinie odzyskiwania zasobów i skontaktuj się z nami już dziś.

Dodaj komentarz