Uczelnia z bogatą ofertą studiów podyplomowych

rozmowa

Studia podyplomowe są jedną z form kształcenia, która w ostatnich latach w znacznym stopniu zyskała na popularności. Mogą z niej skorzystać osoby, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia, uzyskując tym samym tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Oczywiście na tę formę kształcenia mogą się również zdecydować absolwenci szkół wyższych, posiadający tytuł magistra.

Studia podyplomowe są doskonałym rozwiązaniem w przypadku osób, chcących pogłębić zdobytą dotychczas wiedzę. Decydując się na wspomnianą formę kształcenia, uzyskują dodatkowe kwalifikacje, dzięki którym mogą liczyć na awans w pracy lub też na znalezienie atrakcyjniejszej i o wiele lepiej płatnej pracy niż to miało miejsce dotychczas. Tak naprawdę ten sposób podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności, pozwoli wielu osobom na sprostanie wciąż to rosnących wymogów rzeczywistości.

WSZiP – uczelnia, ciesząca się uznaniem wśród absolwentów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości to uczelnia, która od lat cieszy się bardzo dobrą opinią wśród swoich absolwentów, którzy są w pełni zadowoleni zarówno z szerokiej oferty stopni kształcenia, kierunków studiów, jak i rzetelnie, a zarazem umiejętnie przekazywanej wiedzy. W ofercie wspomnianej szkoły wyżej, potencjalni kandydaci mogą także liczyć na studia podyplomowe, które obejmują takie kierunki jak:

– prawo-administracja,

– pedagogika,

– zdrowie i uroda,

– zarządzanie/menadżerskie,

– oraz psychologia i pomoc rodzinie.

Warto nadmienić, że WSZiP to uczelnia, która chcąc dać swoim absolwentom większe możliwości na rynku pracy, wyszła naprzeciw wciąż to zmieniającym się trendom. Stąd też w ostatnim czasie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych również na takich kierunkach jak:

– szkolny koordynator ds. cudzoziemców,

– orientacja i poradnictwo zawodowe,

– współczesny trener edukator,

– asystent kulturowy dla dzieci cudzoziemskich,

– oraz tutoring i coaching w edukacji.

Kandydaci, którzy zdecydują się na skorzystanie z omawianej formy kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, mogą liczyć na innowacyjne, przyszłościowe programy akademickie, zwłaszcza w przypadku kierunków o profilu praktycznym. W ten sposób uzyskują pomoc w stworzeniu takich umiejętności, które są niezbędne do odniesienia sukcesu, a także stania się jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku pracy niż kiedykolwiek wcześniej.

Ze studiów podyplomowych na WSZiP, można korzystać zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i zajęć prowadzonych na uczelni. Wszystko uzależnione jest od wybranej przez nas formy studiów.

Dodaj komentarz