Uprawnienia na podnośniki koszowe

budowa

Podnośniki koszowe to rodzaj urządzenia dźwignicowego do realizowania prac na wysokościach, który stosowany jest powszechnie w pracach budowlanych, wszelkich robotach montażowych, także w działaniach straży pożarnej. Jakie są rodzaje uprawnień na podnośniki koszowe i jaki jest zakres tych uprawnień?

Kategorie uprawnień

Podesty ruchome zostały podzielone na następujące grupy, które obejmują różne rodzaje uprawnień.

Uprawnienia kategorii IP obejmują podesty ruchome:

  • przejezdne wolnobieżne, czyli podnośniki nożycowe oraz podnośniki koszowe przegubowe i teleskopowe,
  • samojezdne, montowane na pojeździe, czyli podnośniki koszowe,
  • przewoźne, czyli montowane na podwoziu tzw. pająki podczepiane pod pojazd.

Po przystąpieniu do egzaminu w kategorii IP i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, operator zdobywa uprawnienia do obsług wymienionych podestów ruchomych.  Zakres szkolenia w celu zdobycia uprawnień przekłada się na jego cenę. Najkorzystniejsze jest uzyskanie uprawnień na wszystkie trzy typy podestów ruchomych w kategorii IP. Wówczas kandydat na operatora przystępuje jednorazowo do egzaminu. Posiadając wszystkie uprawnienia w kategorii IP, można pracować na podnośnikach, które są montowane na pojeździe, a także na zwyżkach samojezdnych oraz przewoźnych, czyli montowanych na przyczepie. Można sterować podnośnikiem koszowym, który może mieć różny zakres zasięgu, np. mniejszy podnośnik koszowy H-22 m lub H-45 m. Uprawnienia nie zawierają ograniczeń wysokości podnoszenia.

Podesty ruchome wymienione zostały jako rodzaj urządzeń technicznych, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Działalność Urzędu Dozoru Technicznego reguluje Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Wszystkie kategorie uprawnień z zakresu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa dokument Urzędu Dozoru Technicznego „Kategorie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych”.

Szkolenie i egzamin do obsługi podnośnika koszowego

Uprawnienia do obsługi podnośników koszowych wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego i można je uzyskać w efekcie odbycia kursu i w wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu przed reprezentacją Urzędu Dozoru Technicznego w postaci Komisji z danego regionu.

Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną niezbędną do obsługi podnośnika koszowego, postępowania względem BHP. Kandydat na operatora podnośnika koszowego poznaje wszystkie typy podestów ruchomych. Najważniejszym elementem kursu jest jednak jego część praktyczna, która pozwoli nabyć umiejętności obsługi podnośnika i praktyczne doświadczenie, aby z powodzeniem zdać egzamin i podjąć pracę na tym stanowisku. Zajęcia praktyczne pozwalają nabyć umiejętności obsługi podestu ruchomego według wybranej kategorii uprawnień IP.

Podjęcie pracy bez uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego nie jest możliwe. Każdorazowo uprawnienia na podnośniki koszowe wydawane są w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego w formie kart plastikowych. Dokument ten jest ważny z dokumentem tożsamości.

Co ważne, uprawnienia te ważne są bezterminowo na obszarze całej RP. Praca może być wykonywana oczywiście po uzyskaniu odpowiednich badań kwalifikujących. Istnieje możliwość, aby Urząd Dozoru Technicznego wydał certyfikat, który ważny jest w krajach Unii Europejskiej.

Dodatkowe uprawnienia

W związku z tym, że praca operatora podnośnika koszowego nie polega wyłącznie na sterowaniu samym podnośnikiem, potrzebne są dodatkowe uprawnienia. Obsługa podnośników koszowych o mniejszym zasięgu montowanych na samochodach dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton wiąże się z koniecznością posiadania prawa jazdy kategorii B, natomiast aby obsługiwać podnośniki koszowe zamontowane na samochodach ciężarowych, mające większy zasięg, istnieje konieczność posiadania prawa jazdy kategorii C. Takie dodatkowe uprawnienia zwiększają możliwości, jeśli chodzi o pracę na stanowisku operatora podnośnika koszowego.

Żeby przystąpić do szkolenia trzeba mieć ukończony 18. rok życia oraz przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do obsługi urządzeń transportu bliskiego. W pracy operatora wymagane są badania wysokościowe.

Artykuł powstał we współpracy z https://podnosnik-koszowy.etserwis.pl/.

Dodaj komentarz